Solutionare plangeri

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, furnizorii de energie electrică și gaze naturale au obligația de a elabora o procedură internă, proprie, privind înregistrarea investigarea și soluționarea plângerilor primite de la cliențiii finali. Aceasta, împreună cu Ordinul ANRE, vor fi făcute publice prin următoarele mijloace, în sens cumulativ:

- prin afișare pe pagina proprie de internet
- prin afișare la toate punctele unice de contact: sediile din București, Sighetu Marmației și Bacău
- prin oferirea în mod gratuit la toate punctele unice de contact
- prin informarea clienților finali, pe factură sau pe documentele anexate acesteia cu privire la intrarea în vigoare a Procedurii-cadru și Procedurii interne

Clic aici pentru a descarca Ordinul ANRE nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali

Preluarea plângerilor clienților finali se face de către compartimentul responsabil al S.C Energy Trade Activ S.A., conform următorului program de lucru:

- Sediul din București, sector 6, Str. Preciziei nr.24, West Gate Business Center, de Luni până Vineri, între orele 9-17

Primirea plângerilor se poate face și prin e-mail: office@energytradeactiv.ro sau telefon/fax: 021.231.43.00 / 021.231.43.70

Programul audiențelor este:

În fiecare zi lucrătoare de Luni în intervalul orar 15-16, Dl. Viorel Munteanu, Sef Serviciu Front Office.

Clienții finali pot depune plângeri cu privire la următorele categorii:

a) Contractarea energiei
b) Facturarea contravalorii energiei furnizate
c) Ofertarea de prețuri și tarife
d) Continuitatea în alimentarea cu energie
e) Asigurarea calității energiei furnizate
f) Funcționarea grupurilor de măsurare
g) Schimbarea furnizorului
h) Informarea clienților finali în confomritate cu cerințele legislației în vigoare
i) Modul de rezolvare a plângerilor la adresa furnizorului, formulate de clienții finali cu privire la nerespectarea legislației în vigoare.

Termenul de soluționare este de 10 zile de la data înregistrării plângerii.

Pentru soluționarea plângerilor clientul final are dreptul de a se adresa alternativ:

- ANRE, www.anre.ro, anre@anre.ro, tel: 0800800410
- instanței judecătorești competente
- prin alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor.

» Descarca document