Documentele necesare pentru incheierea unui contract de furnizare energie electrica

Pentru consumatorii noncasnici:

- Certificatul de Inregistrare la Camera de Comert si Industrie
– Oficiul National al Registrului Comertului/ Carte Identitate
- Codul Fiscal
- Cont bancar de virament
- Denumirea bancii prin care clientul deruleaza platile
- Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezinta in original si se depune o copie din care, pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare.
- Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare sau acord acces.
- Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul in care solicitantul persoana fizica/ juridica care au calitatea de chiriasi/ concesionari sau alta calitate similara si care atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul.

Pentru consumatorii casnici:

- Carte identitate
- Actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezinta in original si se depune o copie din care, pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare.
- Certificatul de racordare, avizul tehnic de racordare sau acord acces.
- Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul in care solicitantul care are calitatea de chirias/ concesionar sau alta calitate similara si care atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul.

Documentele se prezinta in original si se depun in copie. In cazul neprezentarii actelor in original, solicitantul trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt conforme cu originalele. ( Conform Legii 123/10.07.2012 si a Ordinului ANRE 64/ 23.07.2014)

Pentru orice nelamuriri, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.

» Descarca document